شرایط مزایده نوبت اول فروش خودرو آذر 1402

فرم قیمت پیشنهادی مزایده نوبت اول خودرو آذر 1402

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش 3 دستگاه خودرو(متسوبیشی دو کابین،مزدا تک کابین و پیکان سواری  خود درسال 1402 از طريق مزايده نوبت دوم کتبی عمومي اقدام نماید.

لذا متقاضيان خريد میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزايده نوبت دوم از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان-خیابان ارتش نبش کوچه 12-واحد فروش) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت  سربسته ، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ1402/09/06 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری مزایده ساعت 11 روز سه شنبه مورخ  1402/09/07  در دفتر مرکزی شرکت میباشد.

تلفن : 32758001-034            09138416400