مناقصه و مزایده

آوریل 14, 2024

آگهی مزايده کتبی عمومی نوبت اول فروش خرمای ربی

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 150 تن خرمای ربی درجه یک محصول سال 1402 نخلستانهای تحت پوشش […]
آوریل 13, 2024

آگهی مزايده نوبت اول فروش پسته دهان بسته

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 30 تن محصول پسته  دهان بست روآبی در سال1402 از طريق […]
آوریل 13, 2024

آگهی مزايده کتبی عمومی نوبت دوم فروش خرمای زاهدی

    شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 200 تن خرمای زاهدی درجه یک محصول سال 1402 نخلستانهای تحت […]
فوریه 26, 2024

آگهی مزايده عمومی نوبت اول فروش خرمای زاهدی

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۲۰۰ تن خرمای زاهدی درجه یک محصول سال ۱۴۰۲ نخلستانهای تحت پوشش […]
فوریه 26, 2024

آگهی مزايده نوبت دوم فروش پسته

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۱۳۷۰۰ کیلوگرم انواع محصول پسته خودشامل: ۶۸۰۴ کیلوگرم پسته اکبری خندان […]
فوریه 4, 2024

آگهی مزايده نوبت دوم فروش شیره خرما

فرم قیمت پیشنهادی نوبت دوم فروش 100تن شیره خرما-بهمن 1402 شرایط مزایده نوبت دوم فروش100 تن شیره خرما بهمن 1402 شرکت کشت و صنعت فتح ونصر […]
فوریه 4, 2024

آگهی مزايده عمومی نوبت اول فروش خرما

فرم قیمت پیشنهادی نوبت اول فروش 450تن خرمای زاهدی و 100 تن خرمای ربی-بهمن 1402 شرایط مزایده نوبت اول فروش450 تن خرمای زاهدی و 100تن ربی […]
فوریه 4, 2024

آگهی مزايده نوبت دوم بولدوزرکوماتسو

فرم قیمت پیشنهادی مزایده نوبت دوم بولدوزر کوماتسو دومی بهمن 1402 شرایط مزایده نوبت دوم فروش بولدوزر کوماتسو دومی بهمن 1402 شرکت کشت و صنعت فتح […]
ژانویه 16, 2024

آگهی مناقصه خرید لوله و اتصالات نوبت اول

  دانلود فرم قیمت پیشنهادی لیست وسایل طرح زیر سطحی فرخ آباد دانلود برگ شرایط مناقصه نوبت اول طرح آبیاری فرخ آباد بهمن1402 شرکت کشت و […]