شهادت حضرت امام محمد باقر (ع)

زمین، سوگوار است

پروانه‌ها به کوچه آمده‌اند تا در آتش فراغش بعد از این خاکستر شوند

سینه‌ها تاب حجم سنگین اندوهش را ندارند و پشت آسمان از این داغ، شکسته است

شهادت پنجمین قافله سالار شیعیان حضرت امام محمد باقر (ع) بر تشنگان معرفت تسلیت باد.