شهادت حضرت امام محمد تقی (ع)

از فراقت روز و شب دائم غمینم یا جواد

تا که یادت می‌کنم، آن دم حزینم یا جواد

سوختی، آتش گرفتی، پر کشیدی تا خدا

از غمت ویرانه شد ارکانِ دینم یا جواد

شهادت مظلومانه، نهمین چراغ هدایت، مظهر جود و کرم، حضرت امام محمد تقی (ع) را بر تمام شیعیان تسلیت عرض می‌کنیم