برداشت ذرت علوفه ای

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان:
عملیات برداشت محصول ذرت علوفه ای در مزرعه رودبار جنوب از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ در سطح ۵۰ هکتار شروع شده و پیش بینی می شود حدود ۲۰۰۰تن محصول برداشت شود.