مذاکره (فروش ۴۰۰تن خرما زاهدی)

باسلام
شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به برگزاری جلسه مذاکره فروش ۴۰۰تن خرما زاهدی (واحد جلگه) از طریق انجام مراحل قانونی اقدام نماید.
لذا خواهشمند است جهت معرفی نمایندگان محترم برای شرکت در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ راس ساعت ۱۳ دستور اقدام مقتضی را مبذول نمایید.