سمپاشی بر علیه کنه گرد آلود

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان
عملیات سمپاشی بر علیه کنه گرد آلود نخیلات خرما در مزرعه علی ابن ابیطالب جلگه چاه هاشم در جریان است