خوشه بندی نخیلات خرما

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان:
عملیات خوشه بندی نخیلات خرما در مزرعه علی ابن ابیطالب(ع) جلگه چاه هاشم در حال انجام میباشد.