جلسه تفاهم و همکاری

در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ جلسه ای به منظور تفاهم و همکاری فی مابین مدیران شرکت ها و ادارات وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در کرمان در دفتر مرکزی شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان برگزار گردید.