بسته بندی کاه و کلش

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان عملیات جمع آوری و بسته بندی کاه و کلش در سطح ۱۴۰ هکتار از مزارع گندم مزرعه علی ابن ابیطالب (ع) جلگه چاه هاشم در حال انجام می باشد.