زیارت قبور شهدا

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ جناب آقای هاشمی (ریاست محترم هیئت مدیره هلدینگ) و جناب آقای مهندس صفایی (مدیر محترم تولید کشاورزی) در معیت تنی چند از همکاران شرکت با حضور در گلزار شهدا، زیارت قبور مطهر آنان و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا و سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کردند.