سال روز شهادت امام صادق علیه السلام

ز غربتش چه بگویم کـه سینه ها خون اسـت
برای صادق زهرا مدینه محزون اسـت
دلم دوباره بـه یاد رئیس مذهب سوخت
کـه داغ غربت لیلی حدیث مجنون اسـت
بیست و پنجم شوال سالروز شهادت امام صادق علیه السلام را خدمت تمامی شیعیان تسلیت عرض میکنم.
روابط عمومی شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان