آگهی مناقصه خرید نوار تیپ آبیاری

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به خرید ۱/۹۰۰/۰۰۰ نوار تیپ به ضخامت ۱۷۵ میکرون و فواصل دریپر ۲۰ سانتی متر بغل دوخت جهت کاشت ذرت در مزرعه رضوانیه رودبار جنوب از طریق مناقصه کتبی عمومی اقدام نماید.
لذا متقاضیان فروش می توانند از تاریخ درج آگهی ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مناقصه از دفتر مرکزی شرکت (واقع در کرمان_خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲) قیمت پیشنهادی خود را مطابق برگ شرایط تا ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.
زمان برگزاری مناقصه ساعت ۱۱ صبح همان روز در دفتر مرکزی شرکت بوده و حضور متقاضیان در زمان بازگشایی پاکتها بلامانع میباشد.
تلفن تماس:۳۲۲۷۵۸۰۰۱_۰۳۴        ۰۹۱۳۸۴۱۶۳۰۰