آگهی مزایده فروش حدود ۱۰۰تن شیره خرمای صنعتی

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۱۰۰تن شیره خرمای صنعتی دارای گواهی استاندارد که به صورت فله در بشکه های ۲۲۰ لیتری (به وزن متوسط ۲۸۰ کیلوگرم) بسته بندی میباشد از طریق مزایده کتبی عمومی (نوبت اول) اقدام نماید. لذا متقاضیان خرید می‌توانند از تاریخ درج آگهی ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده از دفتر مرکزی شرکت (واقع در کرمان_خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲_واحد فروش) پیشنهاد کتبی خودرا در پاکت سربسته،تا ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری جلسه مزایده ساعت ۱۱ همان روز در دفتر مرکزی شرکت خواهد بود.

 تلفن تماس:۳۲۷۵۸۰۰۲ _۰۳۴             ۰۹۱۳۸۴۱۶۳۰۰