آگهی مزایده فروش حدود ۲۰۰۰تن محصول ذرت علوفه ای

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۲۰۰۰تن محصول ذرت علوفه ای مزرعه رودبار جنوب در سال ۱۴۰۳ از طریق مزایده کتبی عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان خرید می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده از دفتر مرکزی شرکت (واقع در کرمان_میدان عاشورا بلوار جانباز _خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲) پیشنهاد کتبی خود را در پاکت سربسته، تا ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری جلسه مزایده ساعت ۱۱ همان روز در دفتر مرکزی شرکت میباشد.

 تلفن تماس: ۳۲۷۵۸۰۰۱_۰۳۴        ۰۹۱۳۸۴۱۶۳۰۰