نهم اردیبهشت سالروز تأسیس شوراهای اسلامی گرامی باد.

🔸️هیچ قومی مشورت نکردند جز آنکه به بهترین امور هدایت یافتند. پیامبر اکرم (ص)
نهم اردیبهشت سالروز تأسیس شوراهای اسلامی گرامی باد.
روابط عمومی شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان