سالروز شکست حمله نظامی آمریکا

5 اردیبهشت؛ سالروز شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس

هدف آمریکا از تجاوز نظامی به ایران، آزادی جاسوسانی بود که در محل سفارت سابق این کشور در تهران نگهداری می شدند. هواپیماها و نیروهای آمریکایی شرکت کننده در این عملیات در صحرای طبس، اسیر طوفان شن شدند و با انهدام یک هواپیمای نظامی و یک بالگرد سنگین، 8 نفر از نیروهای ویژه آمریکا کشته و 4 نفر مجروح شدند. سایر نیروها و تجهیزات باقی مانده نیز به دستور رئیس جمهور آمریکا با جا گذاشتن 5 بالگرد نظامی و اجساد کشته شدگان از صحرای طبس فرار کردند

روابط عمومی شرکت کشت وصنعت فتح و نصر کرمان