آگهی مزايده نوبت اول بولدوزرکوماتسو

دانلود فرم شرایط مزایده نوبت اول فروش بولدوزر کوماتسو بهمن 1402

دانلود فرم قیمت پیشنهادی مزایده نوبت اول بولدوزر کوماتسو بهمن 1402

  شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه بولدوزر کوماتسو مدل 2-D155A خود درسال 1402 از طريق مزايده کتبی عمومي (نوبت اول) اقدام نماید. لذا متقاضيان خريد میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمزايده از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان-خیابان ارتش نبش کوچه 12-واحد فروش) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت  سربسته ، تا ساعت 10 روز سه شنبه مورخ1402/11/03 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند. 

زمان برگزاری مزایده ساعت 11 همان روز در دفتر مرکزی شرکت میباشد.

تلفن تماس جهت بازدید:09131423587 آقای شهرآبادی

تلفن تماس جهت اطلاعات فنی : 09131962898 آقای شجاعی

تلفن تماس جهت اخذ اسناد شرکت در مزایده : 09139506030 آقای سعیدی

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان