دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان فراخوان بهمن1402

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد، جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز ” با اولویت بومی” بر اساس ضوابط، مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت از بین متقاضیان مرد به شرح ذیل (دفترچه استخدام کارگر کشاورزی سنجاق شده در بالای متن آگهی) را پس از ارزیابی توانمندی، شایستگی، طی فرآیند مصوب و از طریق کمیته جذب منابع انسانی استخدام نماید.

 جدول نیروی انسانی مورد نیاز

ردیف

عنوان پست

مدرک  تحصیلی مورد نیاز

رشته های تحصیلی

جنسیت

تعداد مورد نیاز

شرایط احراز  تخصصی

شرایط احراز  عمومی

1

کارگر کشاورزی

با سواد

مرد

8 نفر

آشنایی با کارکشاورزی

تابعیت جمهوری اسلامی ایران، التزام به قانون اساسی و دین مبین اسلام،کارت پایان خدمت یا معافیت، نداشتن محکومیت کیفری، داشتن سلامت جسمی و روانی و ویژگی های شخصیتی در حد نیاز شغل، دارا بودن روحیه انقلابی و ارزشی و جهادی، کسب تاییدیه حراست و گزینش

2

نگهبان

با سواد

مرد

2 نفر

آشنایی با اصول حفاظت فیزیکی

3

کارگر فنی

دیپلم

کلیه گرایشها

مرد

1 نفر

آشنایی با تعمیرات تراکتور و ادوات کشاورزی

4

راننده ماشین آلات

دیپلم

کلیه گرایشها

مرد

2 نفر

داشتن گواهینامه پایه یک