آگهی استخدام فراخوان نوبت دوم

دفترچه استخدام کارگر کشاورزی فراخوان نوبت دوم

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد، جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز “کارگر کشاورزی” بر اساس ضوابط، مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت از بین متقاضیان مرد پس از کسب موفقیت در آزمون ، ارزیابی توانمندی، شایستگی، طی فرآیند مصوب و از طریق کمیته جذب منابع انسانی استخدام نماید.
متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ضمن مراجعه به آدرس fathonasr.ir🌐 و مطالعه دفترچه، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند .