” آگهی مزايده نوبت اول فروش سردرختی مرکبات”

دانلود فایل شرایط مزایده فروش سردرختی مرکبات فدک شهریور 1402

دانلود فایل فرم قیمت پیشنهادی نوبت اول سردرختی مرکبات فدک شهریور 1402

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش سردرختی محصول مرکبات(پرتقال محلی،پرتقال والنسیا و گریپ فروت) مزرعه فدک(جیرفت)درسال 1402 از طريق مزايده کتبی عمومي(نوبت اول) اقدام نماید.

لذامتقاضيان خريد میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مزايده(نوبت اول) از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان- بلوار جانباز-خیابان ارتش نبش کوچه12پیشنهاد كتبي خود را در پاکت  سربسته  تا ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1402/06/14 تحویل دبيرخانه شرکت نمایند.

جلسه مزایده ساعت11:00 همان روز در دفتر مرکزی شرکت برگزار خواهد شد.

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان