به اطلاع متقاضیان محترمی که نسبت به تکمیل فرم استخدام اقدام نموده اند میرساند ، جهت انجام مصاحبه حضوری مورخ 1402/06/05 در دفتر مرکزی شرکت حضور بهم رسانند. باتشکر روابط عمومی شرکت فتح و نصر کرمان