بازدید مشاور فائو از نخیلات واحد جلگه چاه هاشم

واحدجلگه چاه هاشم یکی از واحد‌های بزرگ شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان، واقع در استان سیستان و بلوچستان، دارای وسعتی بالغ بر ۴۸۰۰ هکتار، شامل اراضی انواع تخیلات ، زراعت و کاشت محصولات جالیزی میباشد.
بنابر اعلام روابط عمومی شرکت فتح و نصر کرمان، در تیرماه سال جاری، بازدید کارشناسی از واحد جلگه چاه هاشم توسط دکتر اوهبی_ محقق بین المللی نخیلات و مشاور فائو، مهندس صفایی معاونت محترم تولیدات کشاورزی ، مهندس فرشادی مدیریت محترم توسعه و فناوری ، خانم دکتر جوانمردکارشناس ارشد مدیریت توسعه و فناوری ، مهندس خوشبخت کارشناس ارشد تولید هلدینگ کشاورزی ، مهندس امیری مدیرعامل شرکت ، دکتر رجبی مدیر تولید و سایر مدیران و کارشناسان شرکت فتح و نصر کرمان، صورت پذیرفت.
در ابتدا در دو برنامه حضور در باغات و نخیلات، از نزدیک مسائل و مشکلات مورد بازدید و بررسی قرار گرفت و با حضور کلیه کارشناسان فنی و مدیران واحد های مربوطه در جلسه ای آموزشی، راهکار صحیح مدیریت باغ( تولید و عمل آوری محصول خرما) توسط آقای دکتر اوهبی آموزش داده شد.
در ادامه جلسه با پرسش و پاسخ فیمابین راهکارهای لازم جهت بهبود اوضاع و مدیریت مزرعه مطرح و مورد بحث قرار گرفت و در خاتمه آقای مهندس صفایی طی سخنانی با اعلام سیاست های هلدینگ محترم فردوس پارس در بخش تولید خرما و لزوم سرمایه گذاری و توسعه، خواستار اقدامات اصولی و زیربنایی در واحد جلگه چاه هاشم شدند .
آقای مهندس فرشادی ضمن اعلام آمادگی و مشایعت حوزه مدیریت توسعه و فناوری هلدینگ در تدوین و ارائه طرح های اصلاحی و توسعه ای بخش تولید و عمل آوری خرما در جهت بهره وری هرچه بیشتر، خواستار اقدام جدی در جهت تدوین طرحهای مورد نیاز واحد و سرمایه گذاری در این زمینه ها شدند .
روابط عمومی شرکت بر خود لازم می‌داند به نیابت از طرف شرکت فتح و نصر کرمان ، از حسن نظر مدیر عامل محترم هلدینگ فردوس پارس جناب آقای مهندس رجایی ، و همکاران محترم در حوزه های مختلف که زمینه انجام این بازدید موثر را فراهم آوردند مراتب سپاسگزاری و امتنان خود را اعلام نماید .