مناقصه خرید کارتن خرما (نوبت دوم)

شرکت کشت و صنعت فتح ونصرکرمان در نظر دارد نسبت به خريد حدود ۱۴۰۰۰۰ عدد کارتن ده کیلویی تلسکوپی مرغوب و ۸۰۰۰۰ عدد کارتن پنج کیلویی تلسکوپی مرغوب جهت بسته بندی محصول خرما در مزارع تحت پوشش شرکت از طريق مناقصه کتبی عمومي(نوبت دوم) اقدام نمايد.

 لذا متقاضيان فروش دارای صلاحیت می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمناقصه نوبت دوم از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان – بلوار جانباز – خیابان ارتش نبش کوچه شماره ۱۲(شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان)قيمت پیشنهادي خود را مطابق برگ شرایط تا ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تحویل دبيرخانه شرکت نمايند.

زمان برگزاري مناقصه نوبت دوم ساعت ۱۱ صبح همان روز مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ در دفتر مركزي شركت میباشد و حضور متقاضيان در زمان بازگشايي پاكتها بلامانع است.
تلفن تماس: ۳۲۷۵۸۰۰۲-۰۳۴

شرکت کشت وصنعت فتح ونصرکرمان