مناقصه خرید کارتن خرما (نوبت دوم)

شرکت کشت و صنعت فتح ونصرکرمان در نظر دارد نسبت به خريد ۹۰۰۰۰ عدد کارتن پنج کیلویی رنگی، آرم دار تلسکوپی ضد آب (ترجیحا نیمه لمینت) جهت بسته بندی محصول خرما در مزارع جیرفت و منوجان تحت پوشش شرکت از طريق مناقصه کتبی عمومي(نوبت دوم) اقدام نمايد. 

لذا متقاضيان فروش دارای صلاحیت می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمناقصه(نوبت دوم) از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان – بلوار جانباز – خیابان ارتش نبش کوچه شماره ۱۲(شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان)قيمت پیشنهادي خود را مطابق برگ شرایط تا ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تحویل دبيرخانه شرکت نمايند.

زمان برگزاري جلسه مناقصه نوبت دوم ساعت ۱۱ همان روز در دفتر مركزي شركت میباشد و حضور متقاضيان در زمان بازگشايي پاكتها در شرکت بلامانع است. 

تلفن تماس: ۲-۳۲۷۵۸۰۰۱-۰۳۴ ۰۹۱۳۹۵۰۶۰۳۰ 

شرکت کشت وصنعت فتح ونصرکرمان