مناقصه خرید لوازم جهت تجهیز دستگاه سنترپیوت (نوبت دوم)

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به خرید لوازم جهت تجهیز و راه اندازی یک دستگاه آبیاری مکانیزه سنترپیوت (vally) از طریق مناقصه کتبی عمومی(نوبت دوم) اقدام نماید.

 لذا متقاضيان فروش دارای صلاحیت میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمناقصه (نوبت دوم) از دفتر مرکزی شرکت واقع درکرمان – بلوار جانباز – خیابان ارتش نبش کوچه شماره ۱۲(شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان)قيمت پیشنهادي خود را مطابق برگ شرایط تا ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تحویل دبيرخانه شرکت نمايند.

زمان برگزاري مناقصه(نوبت دوم) ساعت ۱۱ صبح همان روز در دفتر مركزي شركت بوده و حضور متقاضيان در زمان بازگشايي پاكتها در شرکت بلامانع ميباشد.
تلفن: ۳۲۷۵۸۰۰۲-۰۳۴ – ۰۹۱۳۹۵۰۶۰۳۰
شرکت کشت وصنعت فتح و نصرکرمان