مناقصه تامین نیروی انسانی (نوبت دوم)

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای عملیات برداشت ، سورت و بسته بندی و انتقال محصول خرمای نخلستان علی ابن ابیطالب جلگه چاه هاشم ۵۵۰۰۰ نفر روز ، نخلستان چاه شور منوجان ۵۵۰۰ نفر روز و مزرعه فدک ۳۰۰۰ نفر روز از طريق مناقصه کتبی عمومي(نوبت دوم) و عقدپیمان با پیمانکاران ذیصلاح اقدام نمايد.

لذا متقاضيان میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مناقصه (نوبت دوم) از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان – بلوار جانباز – خیابان ارتش نبش کوچه شماره ۱۲(شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان)قيمت پیشنهادی خود را مطابق برگ شرایط تاساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تحویل دبيرخانه شرکت نمايند .
تلفن تماس: ۳۲۷۵۸۰۰۶-۰۳۴ – ۰۹۱۳۹۵۰۶۰۳۰ 

شرکت کشت وصنعت فتح ونصرکرمان