مزایده فروش حدود 87 تن خرما (نوبت دوم)

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۲۶۸۲۰ کیلوگرم خرمای پیارم درجه یک ، حدود ۱۷۶۰ کیلوگرم خرمای مجول درجه یک،حدود ۲۰۲۲۵ کیلوگرم خرمای زاهدی درجه دو ، حدود ۷۴۴۵ کیلوگرم خرمای مضافتی درجه دو و حدود ۳۰۶۵۰ کیلوگرم خرمای ربی درجه دو محصول سال ۱۴۰۱ از طريق مزايده عمومي كتبي اقدام نماید.

لذا متقاضيان خريد می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مزايده از دفتر مرکزی شرکت ( واقع در کرمان – خیابان ارتش نبش کوچه ۱۲- واحد فروش ) پیشنهاد كتبي خود را در پاکت سربسته ، تا ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تحویل دبيرخانه شرکت نمایند.

 زمان برگزاری جلسه مزایده ساعت ۱۱ همان روز در دفتر مرکزی شرکت میباشد.

تلفن تماس ۳۲۷۵۸۰۰۲-۰۳۴ – ۰۹۱۳۸۴۱۶۴۰۰
شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان