بزرگداشت قیام 15 خرداد و رحلت رهبر کبیر انقلاب

شورای فرهنگی و بسیج شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان جلسه ای به مناسبت بزرگداشت قیام 15 خرداد و رحلت بنیانگذار و رهبر کبیر انقلاب اسلامی  با حضور مدیران این شرکت برگزار نمود.