آگهی استخدام کارگر کشاورزی و نگهبان

دفترچه استخدام کارگر کشاورزی 1402

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد، جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز “با اولویت بومی” بر اساس ضوابط، مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت از بین “متقاضیان مرد” به شرح پیوست فوق ( دفترچه استخدام 1402 )، پس از ارزیابی توانمندی، شایستگی، طی فرآیند مصوب و از طریق کمیته جذب منابع انسانی استخدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام از طریق مراجعه به سایت اینترنتی www.fathonasr.ir در قسمت همکاری با ما و یا به واحد منابع انسانی شرکت مراجعه نموده، سپس فرم درخواست همکاری استخدام را صرفاً به صورت الکترونیکی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ تکمیل نمایند.
دفتر مرکزی شرکت: کرمان میدان عاشورا، خیابان شهدای ارتش، نبش کوچه ۱۲ شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان – واحد منابع‌انسانی