شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ۵۰ تن علوفه درجه یک مزرعه فیروزآباد راین خود از طريق مزايده عمومي كتبي اقدام نماید. 

لذا متقاضيان خريد میتوانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت در مزايده از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان-بلوارجانباز- خیابان ارتش نبش کوچه۱۲- شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان واحد فروش ، پیشنهاد كتبي خود را در پاکت سربسته تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ تحویل دبيرخانه شرکت نمایند. 

زمان برگزاری مزایده ساعت ۱۳ همان روز در دفتر مرکزی شرکت میباشد.حضور شرکت کنندگان در زمان بازگشایی پاکتها بلامانع خواهد بود.
تلفن تماس:  ۳۲۷۵۸۰۰۱ – ۳۲۷۵۸۰۰۲-۰۳۴
۰۹۱۳۸۴۱۶۴۰۰

 شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان