شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد جهت خوشه بندی و توری کردن حدود ۵۵۰۰۰ نفر از درختان خرمای موجود در مزرعه علی ابن ابیطالب(ع) واقع در جلگه چاه هاشم(ایرانشهر)و خوشه بندی ۷۵۰۰ نفر درخت در مزرعه منوجان و خوشه بندی ۳۲۰۰ نفر درخت در مزرعه فدک از مزارع تحت پوشش خود از طريق مناقصه عمومي کتبی به پیمانکاران ذیصلاح واگذار نماید.

 لذا متقاضيان دارای صلاحیت می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمناقصه از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان – بلوار جانباز – خیابان ارتش نبش کوچه شماره۱۲(شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان)قيمت پیشنهادي خود را مطابق برگ شرایط تا ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ تحویل دبيرخانه شرکت نمايند. 

زمان برگزاري مناقصه ساعت۱۲:۳۰ همان روز در دفتر مركزي شركت بوده و حضور متقاضيان در زمان بازگشايي پاكتها بلامانع ميباشد.
تلفن تماس: ۳۲۷۵۸۰۰۱-۰۳۴
شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان