خرید 3000 کیلو گرم بذر ذرت علوفه ای

شرکت کشت و صنعت فتح ونصر کرمان در نظر دارد نسبت به خريد حدود ۳۰۰۰ کیلوگرم بذرذرت علوفه ای از ارقام704 یا Bk74 یاBC678 جهت کاشت در مزرعه دشتکار بردسیر از طريق مناقصه کتبی عمومي اقدام نمايد.

 لذا متقاضيان فروش می توانند ضمن اخذ برگ شرایط شرکت درمناقصه از دفتر مرکزی شرکت واقع در کرمان – بلوار جانباز خیابان ارتش نبش کوچه شماره ۱۲ (شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان ) ، قيمت پیشنهادي خود را مطابق برگ شرایط تا ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ تحویل دبيرخانه شرکت نمايند.

 زمان برگزاري مناقصه ساعت ۱۲:۳۰ همان روز در دفتر مركزي شركت بوده و حضور متقاضيان در زمان بازگشايي پاكتها بلامانع ميباشد .  

تلفن تماس ۳۲۷۵۸۰۰۱-۰۳۴ 

شرکت کشت وصنعت فتح ونصرکرمان