موقعیت جغرافیایی:

شرکت کشت و صنعت فتح و نصرکرمان در منطقه جنوب شرق کشور و در یک منطقه وسیع جغرافیایی شامل استان­های کرمان و سیستان و بلوچستان و با بهره بردن از واحدهای ملکی فعالیت می­نماید.

واحدهای تحت مالکیت:

عنوان واحدهای تحت مالکیت با تعیین استان، هکتار و محصول مربوطه در جدول زیر آورده شده است.

      ردیف

                           نام مزرعه

                      محل جغرافیایی

                                 محصولات

1

حوض دق

استان کرمان

پسته

2

قاسم آباد – نجف آباد

استان کرمان

پسته

3

زین آباد

استان کرمان

پسته

4

حسین آباد لنگر

استان کرمان

سیب، به، آلو، گوجه سبز

5

فیروزآباد راین

استان کرمان

گندم، یونجه

6

دشتکار برد سیر

استان کرمان

گندم، یونجه، جو، سیب زمینی، ذرت علوفه ای و کلزا

7

دولت آباد رباط

استان کرمان

پسته

8

حسین آباد سرجنگل

استان کرمان

پسته

9

سه قریه نوق

استان کرمان

پسته

10

فرخ آباد رفسنجان

استان کرمان

پسته

11

بهجرد

استان کرمان

مرکبات، گندم

12

منوجان

استان کرمان

خرما

13

فدک

استان کرمان

خرما و مرکبات(پرتقال و گریپ فروت)

14

رودبارجنوب

استان کرمان

ذرت دانه ای و علوفه ای

15

علی ابن ابیطالب

چاه هاشم

استان سیستان و بلوچستان

خرما، گندم، یونجه و جالیز