چشم انداز ، ماموریت ، اهداف و استراتژیهای شرکت فتح و نصر کرمان
چشم انداز : 
  در افق چشم انداز، شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان شرکتی است پیشرو که به عنوان برترین تولید کننده محصولات کشاورزی در منطقه جنوب شرق کشور خواهد شد.
ماموريت : 
 مأموریت  شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان تولید و عرضه  محصولات کشاورزی  سالم و با کیفیت می باشد که با نگرش بهبود مستمر و با بهره گیری از تخصص و فن آوریهای نوین با رعایت اصول علمی و استانداردها ضمن احترام به حقوق مشتریان ، منافع ذینفعان را فراهم می نماید .
اهداف کلی : 
1افزایش ظرفیت تولید محصول
2افزایش سهم بازارهای خارجی با فروش محصول خرمای با کیفیت
3افزایش درآمد و  سودآوری
4افزایش بهره وری منابع آبی
5افزایش بهره وری منابع انسانی
استراتژيها : 
1اصلاح ساختار نخیلات و افزایش سطح مکانیزاسیون
2بهینه سازی الگوی زراعت (با تاکید بر کشت محصولات مورد نیاز دام در آینده)
3مطالعه و بررسی امکان سنجی احداث گاوداری 3000 راسی مولد در جهت تامین امنیت غذایی منطقه
4ثبت و توسعه برند تجاری در بازارهای داخلی و خارجی
5بهبود و توسعه سامانه های نوین آبیاری 
6احداث خطوط بسته بندی و فرآوری جهت ارتقا و افزودن ارزش محصولات
7توسعه تحقیقات کاربردی و همکاری با مراکز علمی
8توسعه آموزش ، توانمندسازی کارکنان
9استفاده حداکثری از ظرفیتها و منابع موجود با ارتقاء سطح فن آوری و تکنولوژی
10استقرار سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت تعالی به عنوان ابزاری جهت بهبود مداوم